LAPORAN KAJIAN IMPAK TERHADAP ALAM SEKITAR (EIA) BAGI TUJUAN PERMAJUAN PERNIAGAAN MELALUI SERAH BALIK DAN BERIMILIK SEMULA UNTUK MENDIRIKAN SEBUAH RESORT VILA ATAS AIR (WATER VILLA RESORT)

This Content is Restricted, Please Login to continue.

Click here to login

Share on:

Paparan terbaik menggunakan IE9 keatas / Mozilla Firefox 11 ke atas dan Google Chrome, resolusi 1280 x 720. EKMC@

Share on:
Enviro Knowledge Center