TRANSformasi perkhidmatan ict ke arah peningkatan kualiti penguatkuasaan dan pengawasan alam sekitar

Transformasi Perkhidmatan ICT perlu seiring dengan perubahan teknologi perkakasan (hardware) dan perisian (software) yang merupakan elemen teras dalam membentuk arkitektur perkhidmatan ICT yang lengkap dan berfungsi sepenuhnya.

Menyahut perubahan itu, Bahagian Teknologi Maklumat, JAS telah membangunkan sistem Aplikasi bagi menngantikan sistem manual sedia ada dan mengguna pakai perisian yang komprehensif bagi membantu dalam penguatkuasaan dan pengawasan kualiti alam sekitar

Aplikasi Geospatial Alam Sekitar (GEOSpAS) kini lebih mudah dan mesra pengguna? Ia bartujuan bagi membantu Pegawai Jabatan Alam Sekitar (JAS) menambah nilai Pelaporan Siasatan / Penilaian Projek menggunakan Aplikasi GEOSpAS.

Untuk maklumat lanjut Layari Aplikasi Web GEOSpAS di pautan berikut:

http://geospas.doe.gov.my/portalv2

 

Post a comment

Share on:

Paparan terbaik menggunakan IE9 keatas / Mozilla Firefox 11 ke atas dan Google Chrome, resolusi 1280 x 720. EKMC@

Share on:
Enviro Knowledge Center